پذيرندگان درگاه پرداخت الکترونيک زرين پال

در اين قسمت ليست وبسايت های پذيرنده درگاه پرداخت الکترونيک زرين پال که نسبت به قرار دادن لوگوی تاييد زرين پال اقدام نموده اند، نمايش داده ميشوند. سايت زرين پال هم اکنون در شاخه مورد نظر بيش از 11434 پذيرنده فعال دارد.
زرين پال در رسانه ها
امکان ايجاد 5 کيف پول در هر حساب کاربری، به منظور تفکيک درآمد وبسايت ها فراهم شد.